တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲ အမှတ်စာရင်း

Online မှကြည့်ရှုနိုင်ခြင်းကာလ ပြီးဆုံးပါပြီ။

အမှတ်စာရင်းစုံစမ်းရန် အောက်ပါဖုန်းနံပါတ်များသို့ ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။
ရန်ကုန်ရုံး - ၀၉ ၄၀၂ ၃၂၇ ၁၅၃ / ၀၉ ၇၅၁ ၃၉၅ ၄၁၀
နေပြည်တော်ရုံး - ၀၉ ၈၈၃ ၆၀၇ ၃၅၀